หินซูกาบูมิ เป็นกลุ่มหินเดือดหรือหินภูเขาไฟที่เย็นตัวลง สามารถใช้ในงานก่อสร้างได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ พื้น ผนัง บันได และเป็นที่นิยมในการใช้ปูสระว่ายน้ำ มีสีเขียวธรรมชาติที่สวยงามเมื่อสัมผัสน้ำ

 

คุณสมบัติของ หินซูกาบูมิ

1. องค์ประกอบหลักของหินคือ Zeolite ซึ่งช่วยเพิ่มความสะอาดให้น้ำ ด้วยการดูดซึมสารอินทรีย์และอนินทรีย์ในน้ำ

2. เนื้อหินมีความสาก ลดการลื่น

3. เป็นตัวแลกเปลี่ยนประจุบวกของโลหะหนักในน้ำ ช่วยเพิ่มคุณภาพของน้ำ

4. ค่า PH ของหินซูกาบูมิเท่ากับ 7.5 มีความเป็นด่างเล็กน้อย


 

อยากปูพื้นสระว่ายน้ำด้วยหินซูกาบูมิ ติดต่อเรา BIS