ไขความลับลายหินอ่อน

 

  • กำเนิดหินอ่อน marble origin

เริ่มจากหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเน็ตที่มีแร่คัลไซต์เป็นส่วนประกอบหลักของหินอ่อน เกิดการ

ทับถมกันเป็นชั้นหินอ่อน ประกอบกับความร้อนและ แรงดันจากแมกมาภูเขาไฟและ ปัจจัยสภาพ

แวดล้อม จนเกิดประสานกันของผลึกภายในตัวหินอ่อน

 

  • กลายเป็นที่นิยม become popular

ความสง่างามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หินอ่อนจึงได้รับความนิยมทั่วโลก ประเทศที่มี

ชื่อเสียงด้านความประณีตของงาน หินอ่อน ได้แก่ อิตาลี สเปน และกรีซ

 

  • เอกลักษณ์แต่ละที่ individual identity
  • หินอ่อนวอลากัส (Volakas) ของประเทศกรีซ
  • หินอ่อนคาร์รารา (White Carrara) ของประเทศอิตาลี
  • หินอ่อนครีมมาเฟล (Crema Marfil) ของประเทศสเปน