ส่องเบื้องหลังหินงาม ที่มาของหินประดับบ้านแต่ละชนิด?

   ที่มาของหินประดับบ้านแต่ละชนิด จุดเริ่มต้นของหินแต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็น  หินอ่อน Marble หินแกรนิต Granite หินควอตซ์ Quartz หินกาบ Slate  หินเทียม Artificial หินตกแต่ง Decorative 


 

  • หินอ่อน Marble

หินอ่อนมีจุดเริ่มต้นมาจากหินปูนหรือแคลเซียมคาร์บอเน็ต ที่มีผลึกแร่คัลไซต์ เป็นส่วนประกอบหลัก เกิดการทับถมกันเป็นชั้น ประกอบกับความร้อนและแรงดันที่เกิดจากแมกมาของภูเขาไฟใต้ทะเล และปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธรณีวิทยาอันหลากหลาย จนเกิดการประสานกันของผลึกภายในตัวหินทำให้หินมีลวดลายที่สวยงาม ประกอบด้วยเส้นสีสันต่างๆ

อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว


 

  • หินแกรนิต Granite

หินอัคนีซึ่งเกิดจากการเย็นตัว และการตกผลึกของแมกมา จากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันนำไปสู่ความแตกต่าง

  • หินเทียม Artificial

หินธรรมชาติโดยการนำแร่ธาตุต่าง ๆ มาบดละเอียด มาคลุกเคล้าเข้ากันแล้วบีบอัดด้วยเครื่องจักรที่มีแรงบีบอัดสูงขึ้นรูปเป็นก้อนสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ขนาดใหญ่


 

  • หินควอตซ์ Quartz

หินควอตซ์ก่อตัวที่รอยต่อแผ่นเปลือกโลกบรรจบกัน แผ่นที่มาบรรจบกันฝัง หินทรายและออกแรงบีบอัด ในฐานะที่เป็นเท่าขอบเขตภูเขาเกิดขึ้นดังนั้น แร่ควอร์ตไซต์จึงพบได้ในเทือกเขาที่พับเก็บได้ทั่วโลก ในขณะที่การกัดเซาะ ทำให้หินอ่อนตัวลง แต่แร่ควอร์ตไซต์ยังคงอยู่ก่อตัวเป็นยอดเขาและหน้าผา

  • หินกาบ Slate

เป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติ พบมากที่ อำเภอ ปากช่อง หินกาบ หรือ เรียกอีกชื่อว่า หินชนวน

  • หินตกแต่ง Decorative

หินตกแต่งขนาดเล็กที่ได้มาจากแหล่งน้ำต่างๆ เป็นหินที่อยู่ใต้น้ำทั้งน้ำทะเลและน้ำจืด

- แชร์บทความ