เจ้าหน้าที่ QC

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1.ควบคุมคุณภาพสินค้าตามที่กำหนด
2.จัดทำสรุปและรายงานต่างๆ
3.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รูปแบบงาน : งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี(เมืองปทุมธานี)
วันหยุด : วันอาทิตย์
เวลาทำงาน : 08:00 - 17:00

ส่งใบสมัครที่เมล์ : hrbis@bangkokinterstone.com

คุณสมบัติผู้สมัคร